Klub Młodzieżowy „Strefa dobrego Słowa. Laboratorium Humanistyki” – spotkanie informacyjno-rekrutacyjne.

0
22

Humanistyka?! W dobie internetu, smartfonów, Facebooka? Wbrew obiegowym opiniom otaczająca nas cyfrowa rewolucja nie unieważnia dorobku nauk o człowieku i kulturze. Wiedza o mechanizmach językowych czy otaczających nas mediach jest niezbędna i umożliwia wyćwiczenie praktycznych umiejętności, bez których trudno konkurować na współczesnym runku pracy. Przekonają się o tym młodzi uczestnicy wyjątkowego projektu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” rozpoczęła projekt pn. „Strefa dobrego Słowa. Laboratorium Humanistyki”, realizowany jest w ramach konkursu grantowego ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Miasto Włocławek a finansowany ze środków Unii Europejskiej. Główną ideą przedsięwzięcia jest z jednej strony przywrócenie należnego miejsca naukom humanistycznym poprzez innowacyjne formy i zakres tematyczny ich prezentacji, z drugiej zaś rozwijanie wśród młodych ludzi wrażliwości, ciekawości świata, krytycznego myślenia, świadomego korzystania z mediów elektronicznych oraz umiejętności społecznych.

Projekt „Strefa dobrego Słowa. Laboratorium Humanistyki” realizowany jest w formule klubu młodzieżowego, w którym prowadzone będą zajęcia edukacyjne m. in. z języka polskiego, literatury, filmu, muzyki, interpretacji tekstów kultury, nowych mediów, a także realizowane będzie doradztwo rówieśnicze. Udział w projekcie jest bezpłatny. Do klubu zapraszamy dzieci i młodzież, w szczególności tę, którą nie zawsze stać na rozwijanie swoich pasji czy korzystanie z oferty kulturalnej miasta i regionu.

Grupa objęta projektem zdobędzie umiejętności poznawcze poprzez aktywne włączenie się w zgłębianie kodu kulturowego (rozumienie świata treści, przekazów oraz idei), w krytyczne i refleksyjne interpretowanie otaczającej rzeczywistości z przekonaniem, iż możliwa jest jej zmiana na lepsze. Poczucie możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym wsparte zostanie warsztatami psychologicznymi budującymi poczucie własnej wartości, rozwijającymi empatię, uczącymi radzenia sobie w trudnych sytuacjach, a także umiejętności współpracy wspartej udziałem w doradztwie rówieśniczym. Uczestnicy projektu przekonają się, że możliwy jest ich rozwój, doskonalenie i kształcenie, a np. teksty kultury czy zjawiska ze świata mediów elektronicznych mogą nieść za sobą ważne przesłanie i wskazówki, jak radzić sobie z otaczającą rzeczywistością. Uczestnicząc w formule doradztwa rówieśniczego, młodzi ludzie uzyskają również wsparcie w zakresie wiedzy, a także poczucie możliwości współpracy w rozwiązywaniu problemów dotyczących nauki i komunikacji społecznej.

Ponadto zostaną wyposażeni w umiejętności i kompetencje umożliwiające świadome używanie nowoczesnych technologii (m. in. warsztaty pisania tekstów prasowych i internetowych, edycji materiałów foto-wideo, prowadzenie bloga). Poznają kulturowe i psychologiczne podstawy tworzenia i odbierania rozmaitych tekstów kultury, dzięki czemu staną się dojrzalszymi, bardziej świadomymi ludźmi. Projekt trwa od 8 kwietnia 2019 roku do 29 lutego 2020 roku.

Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne odbędzie się w czwartek, 16 maja 2019 roku o godz. 17.00 w siedzibie Fundacji „Vladislawia”, Collegium Minus KSW, pl. Wolności 1, I piętro (wejście od ul. Przechodniej).

Szczegóły dot. projektu na www.fundacjavladislawia.pl w zakładce Aktualności.

Materace KOŁO