REKLAMA

20 marca ruszy realizowany przez Komendę Miejską Policji we Włocławku program „Kobieta bezpieczna”. Jest to rodzaj kursu, podczas którego pełnoletnie kobiety nabywają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu samoobrony i udzielania pierwszej pomocy.

W kursie uczestniczyć będzie 50 zainteresowanych pań. Zgłoszenia i zapytania można kierować pod numer tel: (54) 414 53 59 (o zakwalifikowaniu decyduje kolejność). Potencjalna uczestniczka musi być pełnoletnia i nie może mieć przeciwwskazań do udziału w szkoleniu ze względu na stan zdrowia.

Kurs będzie odbywał się co środę w godzinach 16.00- 19.30 na terenie Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. Zakończenie kursu przewidziane jest na 12.06.2019r. Podczas prowadzonego szkolenia panie poznają techniki samoobrony, udzielania pomocy, sposobu radzenia sobie z emocjami, uwarunkowań psychologicznych. Kobiety przeszkolą: strażnik miejski (instruktor), specjalista profilaktyki społecznej, psycholog, radca prawny oraz ratownik medyczny.

Pełna informacja na ten temat: http://www.wloclawek.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/kb4/informacje/wiadomosci/95327,Zapraszamy-kobiety-do-udzialu-w-programie-prewencyjnym-Kobieta-bezpieczna.html