REKLAMA

Program “Kocham cię tato” ma poruszać poszczególne aspekty związane z równoważnym wychowaniem dzieci po rozstaniu rodziców.

Celem programu jest uspołecznienie i upowszechnienie informacji na temat dramatów rodziców, dzieci i innych członków rodziny, odsuniętych od siebie w konsekwencji rozpadów małżeństw. Wierzymy, że wszyscy mamy wpływ na funkcjonowanie stereotypów i każdy z nas, mając w bliższym lub dalszym otoczeniu osoby rozwodzące się może swoją postawą mieć pośredni wpływ na przebieg wydarzeń.  

W najbliższym odcinku zastanowimy się wspólnie, jaka jest rola matki i każdego z nas w funkcjonowaniu stereotypów odnośnie opieki nad dziećmi po rozstaniu rodziców. Czy język, którego używamy jest ważny? Czemu mama ma prawo do czasu dla siebie? Gdzie kończy się tęsknota, a zaczyna potrzeba kontroli? Czemu warto zaufać człowiekowi, którego się wybrało na tatę swoich dzieci? Program powstaje przy współpracy z fundacją „Kocham cię, tato”.

grafika: Adrianna Nowacka