REKLAMA

19 października tradycyjnie, w ramach akcji będzie prowadzony odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z poszczególnych osiedli we Włocławku.

Tym razem niepotrzebnych, dużych odpadów pozbędą się mieszkańcy osiedli: Zazamcze, Zachód, Kazimierza Wielkiego, Wschód i Rybnica. Odbiór rzeczy przez „Saniko” będzie prowadzony w godzinach od 6.00 do 15.00.

Kolejna zbiórka odbędzie się 26 października 2019 roku.