REKLAMA

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. we Włocławku informuje, że w dniach 19 – 20 sierpnia 2019 roku nastąpi zabarwienie wody sieciowej w instalacji sieci ciepłowniczej barwnikiem spożywczym w kolorze zielonym.

Działanie takie ma na celu sprawdzenie szczelności instalacji ciepłowniczej oraz wykrycie ewentualnych nieszczelności wymienników ciepła zamontowanych w węzłach cieplnych.

O wszelkich zauważonych wyciekach wody z instalacji ciepłowniczej o zmienionej barwie lub o pojawieniu się zabarwionej ciepłej wody w punktach czerpalnych (kranach) prosimy informować służby techniczne dzwoniąc na bezpłatny numer telefonu 993 lub też do Dyspozytora Systemu Ciepłowniczego na numer 54 231 73 07.
Komunikat na ten temat jest opublikowany: https://www.mpec.com.pl/ogloszenia/zabarwienie-wody-sieciowej-w-instalacji-sieci-cieplowniczej/