REKLAMA

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z zapisami uchwały Rady Miasta Włocławek nr XXIII/80/2020 z dnia 9 czerwca 2020 roku, zmieniającej sposób świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, mieszkańcom miasta Włocławek nie będą wydawane bezpłatne worki na odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny w gospodarstwie domowym.

Zgodnie z zapisami uchwały XXIII/78/2020 z dnia 9 czerwca 2020 odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w gospodarstwie domowym, można bezpłatnie oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w ilości do 0,5 metra sześciennego liczonego od jednego gospodarstwa domowego, na każdy rok kalendarzowy.

Przypominamy, ze PSZOK mieści się przy ulicy Komunalnej 4 we Włocławku i czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz w soboty od godz. 9.00 do 16.00.

Komunikat jest opublikowany: https://saniko.com.pl/worki-na-gruz/