REKLAMA

31 stycznia 2020 roku o godz. 9.00 w Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Ogniowej 2 rozpocznie się konferencja pt. „Mediacje szkolne i rówieśnicze – jeden z filarów przyjaznej i bezpiecznej szkoły, przedszkola”. Adresatami konferencji są dyrektorzy szkół i przedszkoli miasta i gminy Włocławek, pedagodzy oraz psychologowie.

Podczas konferencji uczestnicy poznają m.in. istniejące rozwiązania prawne w zakresie mediacji oraz warunki wprowadzania idei sprawiedliwości naprawczej w szkołach i przedszkolach. Będzie to także szansa na wymianę doświadczeń w tym zakresie oraz na uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania w czasie panelu dyskusyjnego. 

W trakcie konferencji zostanie anonimowo przeprowadzony sondaż ukazujący potrzebę wprowadzenia mediacji szkolnych i rówieśniczych w reprezentowanych na spotkaniu placówkach oświatowych.

Pełna informacja o konferencji: http://odn.ckziu.wloclawek.pl/