REKLAMA

Przypominamy, a czasu jest coraz mniej, że już od 1 stycznia 2022 roku w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Grudziądzu, Inowrocławiu, Nakle nad Notecią, Ciechocinku i uzdrowisku Wieniec-Zdrój nie będzie można eksploatować instalacji na paliwo stałe, jeśli istnieje dostępna sieć ciepłownicza lub gazowa. Zakaz nie dotyczy jednak instalacji, których eksploatacja rozpoczęła się przed tym terminem.

Co może być alternatywą dla źródeł ciepła na paliwa stałe? Oprócz sieci ciepłowniczej lub gazowej również, można wykorzystywać inne źródła nisko- lub bezemisyjne, takie jak kolektory, pompy ciepła czy instalacje na olej lub energię elektryczną.

Piece pozaklasowe, czyli tzw. „kopciuchy” będą zakazane już od końca 2023 roku. Z kolei do 2027 roku zostaną wyłączone z użytkowania piece 3 i 4 klasy, czyli większość używanych obecnie w gospodarstwach domowych kotłów węglowych. Urządzenia o najwyższej, 5 klasie, muszą być wyłączone z użytku do końca grudnia 2029 roku.

Zmiany te zostały wprowadzone uchwałą Nr XXXV/510/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r. Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwałę antysmogową”).

Więcej informacji na ten temat publikujemy: https://bip.um.wlocl.pl/uchwala-antysmogowa/