REKLAMA

Od 20 września 2021 r. rusza nabór wniosków konkursowych w pierwszej edycji konkursu na „Lokalny produkt”, a przewidziana w konkursie nagroda finansowa może znacząco wspomóc przedsiębiorców z obszaru rewitalizacji miasta.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego jakościowo, najciekawszego, oryginalnego i nowego pod względem wzornictwa, formy, sposobu prezentacji i dostępności, związanego z tradycją i kulturą miasta produktu lub usługi Śródmieścia. Wymogiem koniecznym jest by zaproponowany w konkursie produkt lub usługa były nowe, tj. wymyślone przez przedsiębiorców z obszaru rewitalizacji.

Uczestnikami konkursu mogą być przedsiębiorcy, którzy posiadają tytuł prawny do lokalu położonego w obszarze rewitalizacji miasta Włocławek i prowadzą tam działalność gospodarczą. Konkurs skierowany jest do między innymi właścicieli lub najemców punktów usługowych, produkcyjnych i handlowych, w tym np. lokali gastronomicznych, rzemieślników, rękodzielników i artystów.

Konkursowe propozycje można składać od 20 września do 4 października 2021 r.

Wytyczne i opis procedury naboru zawarte są szczegółowo w Zarządzeniu nr 375/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 września 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na „Lokalny Produkt”, realizowanego w związku z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028: https://bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-3752021-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-14-wrzesnia-2021-r-w-sprawie-przyjecia-regulaminu-konkursu-na-lokalny-produkt-realizowanego-w-zwiazku-z-gminnym-programem/
W razie wątpliwości i ewentualnych problemów w wypełnianiu formularza zgłoszenia pomocą służą pracownicy Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Włocławek (kontakt: coi@um.wloclawek.pl )

Formularze zgłoszeniowe można składać droga elektroniczną, pocztową lub osobiście zarówno w Urzędzie Miasta na Zielonym Rynku jak i w siedzibie Śródmieście Café przy ul. 3 Maja 9.

Wybrane przez Komisje Konkursową propozycje zostaną poddane głosowaniu online mieszkańców. Głosowanie to odbędzie się między 3 a 17 listopada 2021 r. za pośrednictwem strony internetowej wloclawek.pl. Zwycięzcę konkursu poznamy do 1 grudnia 2021 r.

Miasto przewidziało trzy edycje Konkursu na „Lokalny produkt”.