REKLAMA

Konkurs na projekt i wykonanie muralu związanego z historią Włocławka został przeniesiony na I kwartał 2022 roku.

Prezydent Włocławka informuje o unieważnieniu Konkursu na projekt i realizację muralu związanego z historią Włocławka, realizowanego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Unieważnienie konkursu wynika z małej ilości prac zgłoszonych na konkurs i ich niezadowalającego poziomu artystycznego.