REKLAMA

Prezydent Miasta Włocławek już po raz X zaprasza uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych do udziału w Konkursie „Ośmiu Wspaniałych”. 

Zachęcamy do udziału młodzież działającą w wolontariacie zarówno w kategorii indywidualnej jak i grupowej (lokalnej i ogólnopolskiej). Głównym celem konkursu jest promowanie pozytywnych, prospołecznych postaw i działań młodzieży na rzecz najbliższego otoczenia: grupy rówieśniczej, sąsiadów, osiedla, szkoły, klasy oraz upowszechnianie zachowań prospołecznych na co dzień, jako antidotum na agresję i brutalizację życia. Młodzi wolontariusze stanowią dobry przykład dla innych poświęcając swój wolny czas na bezinteresowną pomoc ludziom. 

Zgłoszenia do Lokalnego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” są przyjmowane w Wydziale Edukacji UM Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 do 25 lutego 2020 roku.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin Konkursu, są dostępne pod adresem: http://www.bip.um.wlocl.pl/konkurs-osmiu-wspanialych-formularz-zgloszeniowy/