REKLAMA

W związku z przedłużającym się stanem epidemii Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zdecydował o przedłużeniu terminu zgłaszania prac konkursowych do 30 kwietnia 2021 r.

Organizatorzy tak piszą o idei konkursu: „Konieczność adaptacji do zmian klimatu dotyczy wszystkich ludzi żyjących na naszej planecie, w tym młodzieży i dzieci. Każdy w zakresie swoich możliwości może zrobić coś dobrego dla swojego otoczenia, stąd pomysł ogłoszenia konkursu. Jego celem jest zapoznanie młodzieży z zagadnieniami zmian klimatu, jak również z działaniami prowadzącymi do zmniejszenia lub uniknięcia ich negatywnych skutków, z wykorzystaniem nowych możliwości. Wszyscy możemy zmierzyć się z tymi zagadnieniami i zaproponować realne rozwiązania. Istotne jest zrozumienie współodpowiedzialności za świat, w którym żyjemy”.

Konkurs jest adresowany do szkół średnich. Zadanie konkursowe to przygotowanie mini MPA – miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla terenu szkoły i ewentualnie jej najbliższej okolicy, obejmującego propozycje działań adaptacyjnych.

Jaką problematykę powinien podejmować konkursowy mini-plan adaptacji do zmian klimatu? To m.in. zagospodarowanie odpadów, zagospodarowanie wód opadowych, środowisko wodne (oczka wodne, stawy, strumyki, rzeki, rowy, jeziora itd.) czy środowisko przyrodnicze (trawniki, skwery, zieleńce, ogrody, parki, zielone dachy, zielone ściany itp.).

Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane wyłącznie on-line, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Szczegółowe informacje o konkursie „Szkoła z klimatem”: http://www.nfosigw.gov.pl/szkolazklimatem/regulamin/