REKLAMA

Przyjęta w grudniu 2020 Strategia Przyspieszenia 2030+, nowa wersja naszego najważniejszego dokumentu programowego, która była podstawą do prac nad projektem programu regionalnego nowej perspektywy, zakłada powstanie pięciu miejskich obszarów funkcjonalnych, obejmujących największe miasta regionu. Samorządy tych podmiotów, w ramach dedykowanych budżetów (instrument ZIT), będą planować i realizować wspólne, ważne lokalnie projekty.

Spotkania, które odbyły się 22 listopada 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim z władzami Grudziądza i Bydgoszczy oraz przedstawicielami pozostałych interesariuszy są elementem konsultacji społecznych naszego nowego programu regionalnego – Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza (FEKP) 2021-2027. 19 listopada odbyły się konsultacje dotyczące miejskich obszarów funkcjonalnych i ZIT-ów Torunia i Inowrocławia.

Kolejne spotkania, tym razem dla Włocławka i jego obszaru funkcjonalnego, zaplanowano na środę (24 listopada 2021 r.), także z udziałem gospodarza województwa.
Pełna informacja na ten temat: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/37935-konsultacje-programu-regionalnego-zit-y-2021-2027

Konsultacje FEKP 2021-2027, ZIT Bydgoszczy, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP