REKLAMA

Uwagi do projektu można składać zarówno elektronicznie, jak i tradycyjnie – w formie papierowej, na specjalnym formularzu. Można też wyrazić swoje uwagi ustnie, do protokołu, w trakcie spotkań i dyżurów konsultacyjnych.

Elektronicznie, należy przesłać formularz drogą mailową na adres: rozwoj@um.wloclawek.pl lub przez platformę konsultacyjną na stronie wloclawek.konsultacjejst.pl

Papierowo, należy przesłać formularz na adres: Wydział Rozwoju Miasta Włocławek, Urząd Miasta Włocławek Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek. Można też dostarczyć formularz osobiście do Urzędu Miasta Włocławek przy ul. Zielony Rynek 11/13 (urna w holu głównym) bądź do Kawiarni Obywatelskiej przy ulicy 3 Maja 9 we Włocławku.

Uwagi złożone po upływie terminu konsultacji pozostawia się bez rozpoznania.

Uwagi bez wymaganych informacji o zgłaszającym nie będą rozpatrywane.

Projekt „Strategii…” oraz formularz konsultacyjny udostępniamy pod adresem: http://www.wloclawek.pl/pl/artykul/331/19116/etapy-prac-nad-strategia