REKLAMA

Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wybór realizatora tegorocznego (2019) programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia, zamieszkałych na terenie miasta Włocławek. W bieżącym roku przewidywane jest zaszczepienie w ramach programu 2400 osób urodzonych do 1954 roku.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację programu wynosi 101 400 zł brutto, w tym na działania edukacyjne do 3 000 zł.

Urząd Miasta czeka na oferty podmiotów w terminie do 12 lipca 2019 roku. Realizacja programu potrwa do 15 listopada.

Zarządzenie Prezydenta Włocławka w tej sprawie oraz szczegółowa specyfikacja konkursu są opublikowane: http://www.bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-2942019-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-26-czerwca-2019-r-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-ofert-na-wybor-realizatora-programu-polityki-zdrowotnej-pn-program-szczepien-ochro/