REKLAMA

Od  piątku  13.03.2020 r w  autobusach  MPK  zostają  wyłączone z eksploatacji  (nie  będą  otwierane)  pierwsze  (przednie)  drzwi  oraz  zostanie  wyznaczona  i  wygrodzona taśmą „STREFA  WYDZIELONA”  dostępna wyłącznie  dla  kierowcy.   Prosimy  o  przestrzeganie  zakazu  wchodzenia  do  strefy,  jak  również  o  nie  ustawianie  się  przed  pierwszymi  drzwiami  na  przystankach.