REKLAMA

Wśród zadań zawartych w konkursowej specyfikacji jest m.in. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, sparingów, meczów kontrolnych w klubach sportowych działających na terenie Gminy Miasto Włocławek oraz udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwe związki sportowe. Planowane środki finansowe na realizację tego zadania w 2023 roku – 1 000 000,00 zł. Łącznie, na szkolenie i imprezy sportowe zostanie przeznaczona kwota 1 230 000 zł w ramach 8 zadań.

W konkursie można się również ubiegać m.in. o wsparcie organizacji zawodów, imprez sportowych oraz sportowo-rekreacyjnych, ale także wydarzeń popularyzujących turystykę kwalifikowaną. Wśród planowanych do dofinansowania zadań jest także organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców z obszaru objętego rewitalizacją „Śródmieścia”, w szczególności dzieci i młodzieży.

To tylko niektóre z zadań objętych konkursem, pełna specyfikacja jest dostępna: https://mst-wloclawek.rbip.mojregion.info/zarzadzenie-nr-12023-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-2-stycznia-2023-roku-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-nr-1-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-wspierania-i-upowszechnian/ Termin składania ofert konkursowych upływa 23 stycznia.