REKLAMA

Zarządzeniem Prezydenta Włocławka z dnia 2 stycznia 2023 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert nr 1 na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Wśród ośmiu zadań zawartych w konkursowej specyfikacji, jest m.in. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, sparingów, meczów kontrolnych w klubach sportowych działających na terenie Gminy Miasto Włocławek oraz udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwe związki sportowe. Planowane środki finansowe na realizację tego zadania w 2023 roku – 1 000 000,00 zł.

W konkursie można się również ubiegać m.in. o wsparcie organizacji zawodów, imprez sportowych oraz sportowo-rekreacyjnych, ale także wydarzeń popularyzujących turystykę kwalifikowaną. Wśród planowanych do dofinansowania zadań jest także organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców z obszaru objętego rewitalizacją „Śródmieścia”, w szczególności dzieci i młodzieży.

To tylko niektóre z zadań objętych konkursem, pełna specyfikacja jest dostępna: https://mst-wloclawek.rbip.mojregion.info/zarzadzenie-nr-12023-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-2-stycznia-2023-roku-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-nr-1-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-wspierania-i-upowszechnian/