REKLAMA

Trwa otwarty konkurs ofert na prowadzenie kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 we
Włocławku. Zadanie, prowadzone w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta
Włocławek na lata 2018 – 2028, realizowane będzie w terminie nie wcześniej niż od 01
marca do 31 grudnia 2021 roku.


Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych zgodnie z art. 3 ust 2 i 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z
2019 r., poz.688), które prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem,
których siedziba mieści się na terenie Gminy Miasto Włocławek oraz działających
minimum rok.
Termin składania ofert upływa 4 lutego 2021. Szczegóły można znaleźć m.in. pod
adresem:
http://rewitalizacja.wloclawek.eu/news,kto_pokieruje_srodmiescie_cafe_w_roku__,1053.
html