REKLAMA

Do 17 września 2021 r. czekamy na oferty wykonawców zainteresowanych realizacją zadania inwestycyjnego związanego z budową Interaktywnego Centrum Fajansu.

Przedsięwzięcie prowadzone w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 dotyczy przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i remontu kompleksu budynków dawnego Banku Gdańskiego przy ul. Żabiej 2 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek o funkcji muzealno – warsztatowej – Interaktywne Centrum Fajansu. Przedmiot zamówienia obejmuje także dostarczenie wyposażenia, wykonanie aranżacji przestrzeni wystawowej oraz zagospodarowanie terenu.

Zgodnie z zapisami Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028, przedsięwzięcie 2.1.7. Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu realizowane jest w związku z m.in. problemem niewystarczającej infrastruktury turystycznej w obszarze rewitalizacji. Celem projektu jest wykorzystanie potencjału włocławskiej tradycji wyrobów fajansowych dla podniesienia atrakcyjności turystycznej obszaru rewitalizacji.

Plan zakłada utworzenie w kompleksie budynków u zbiegu ul. Żabiej i Królewieckiej nowoczesnej interaktywnej placówki wraz z kawiarnią i sklepem z pamiątkami. W Interaktywnym Centrum Fajansu działać będą stałe sekcje plastyczne oraz warsztaty ceramiczne. Placówka składać się będzie z czterech podstawowych stref: 1. Interaktywnej strefy historycznej, 2. Strefy edukacyjnej; 3. Strefy wystawowej/ekspozycyjnej; 4. Strefy komercyjnej-sprzedażowej.

Ponadto, w budynku tym mieścić się będzie Centrum Kultury i Aktywizacji 3 MAJ SIĘ (przedsięwzięcie 1.2.7.), którego głównym celem działalności będzie aktywizacja społeczna, rozwijanie kreatywności i zainteresowań artystycznych i budowanie lokalnej tożsamości mieszkańców Śródmieścia oraz założenie inkubatora lokalnej przedsiębiorczości i artystycznego inkubatora.

Artykuł na ten temat jest opublikowany:http://rewitalizacja.wloclawek.eu/