REKLAMA

Prezydent Miasta Włocławek już po raz XI zaprasza uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych do udziału w Konkursie „Ośmiu Wspaniałych”. Zachęcamy do udziału młodzież działającą w wolontariacie zarówno w kategorii indywidualnej jak i grupowej (lokalnej i ogólnopolskiej).

Głównym celem konkursu jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, promowanie pozytywnych działań dzieci i młodzieży na rzecz najbliższego otoczenia, a także podkreślenie dorobku wolontariuszy (grup wolontariackich) oraz uhonorowanie laureatów. Kształtowanie postaw altruistycznych wśród młodych ludzi i dostarczanie im alternatywnych form spędzania wolnego czasu przeciwdziała agresji i uzależnieniom.

Zgłoszenia do Lokalnego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” będą przyjmowane do 12 lutego 2021 r. Swoje uczestnictwo/kandydaturę można zgłosić drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 bądź wrzucając do urny dostępnej przy wejściu do miejskiego ratusza z zaznaczeniem na kopercie „Ośmiu Wspaniałych” – Wydział Edukacji.