REKLAMA

W Stanach Zjednoczonych Ameryki zrobiło się głośno po opublikowaniu nagrania, w którym to policjant aresztuje 6 letnią dziewczynkę mającą atak złości w szkole. Dziewczynce założono plastikowe kajdanki i została przewieziona do ośrodka dla małoletnich przestępców, gdzie zastosowano wobec niej pełną procedurę stosowaną wobec dorosłych osób, w tym pobranie odcisków palców. Po ujawnieniu całej sytuacji, policjant dokonujący zatrzymania został zwolniony z pracy, a dziecko oczyszczone z zarzutów. Przepisy na Florydzie dopuszczają zatrzymanie dzieci. W chwili obecnej rodzina dziewczynki będzie się starać o zmianę w prawodawstwie tak aby minimalny wiek zatrzymania wynosił 12 lat.