REKLAMA

Szkoły, biblioteki, placówki oświatowe i instytucje kultury mogą zgłaszać swój udział w IV edycji ogólnopolskiej akcji Kwietniowi Antypiraci organizowanej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.

Udział jest innowacyjnym sposobem kształtowania u młodych ludzi kompetencji kluczowych, w tym kompetencji informacyjnych, cyfrowych i społecznych.

Pierwszy etap działań rozpocznie się w marcu 2020. Zarejestrowani uczestnicy przystąpią do pracy online metodą projektu przy tworzeniu wspólnej prezentacji.

Więcej informacji na ten temat: http://www.cen.org.pl/