REKLAMA

Od jutra, tj. 12 sierpnia 2019 roku rozpoczynają się „Letnie akcje na wakacje” w Klubach: „Zazamcze” i „Stara Remiza”.

Klub „Zazamcze” w ramach „Letnich akcji na wakacje” organizuje zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat; m.in: warsztaty artystyczne”, wycieczki, zabawy rekreacyjne w plenerze oraz edukacyjne warsztaty tematyczne np. wikliniarskie, lepienia z gliny, pieczenia chleba, papieroplastyka itp. Pobyt dzieci zakończy piknik przy ognisku.

Klub „Stara Remiza” proponuje dzieciom w wieku 7-12 lat m.in. wycieczki, warsztaty, pieczenie chleba, zajęcia z rękodzieła artystycznego, tworzenia biżuterii, przyborników, a na koniec piknik pożegnalny.
Więcej informacji na ten temat znajduje się w Kalendarzu wydarzeń na http://www.wloclawek.pl/