REKLAMA

15 października 2021r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zostało podpisane porozumienie o sprawowaniu patronatu nad klasami o profilu społeczno-prawnym w I Liceum Ogólnokształcącym im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku.

Sygnatariuszami porozumienia byli: ze strony UMK Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, a ze strony LZK Dyrektor Małgorzata Bisaga.

Współpraca ma na celu rozwijanie zainteresowań uczniów oraz lepsze przygotowanie ich do podjęcia studiów na kierunkach prawniczych. Porozumienie obejmuje wspólne organizowanie sesji naukowych, warsztatów i wykładów dla uczniów w ramach edukacji prawnej, a także współpracę ze studenckimi kołami naukowymi.