REKLAMA

„Likwidatorzy Czarnobyla” – spotkanie z dr. Pawłem Sekułą w ramach cyklu 
„Czytelnicze oblicze”.

Dr Paweł Sekuła historyk i kulturoznawca; pracownik naukowo-dydaktyczny 
w Katedrze Ukrainoznawstwa na Wydziale Studiów Międzynarodowych i 
Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest autorem artykułów 
naukowych oraz monografii poświęconej tamtym wydarzeniom pt. „Czarnobyl. 
Społeczno-gospodarcze, polityczne i kulturowe konsekwencje katastrofy 
jądrowej dla Ukrainy”.

Społeczny Związek „Czarnobyl” Łotwy odznaczył go w 2018 r. medalem Znak 
Honoru – „za znaczący wkład na rzecz zachowania pamięci historycznej o 
katastrofie czarnobylskiej dla przyszłych pokoleń i ludzkości”.
W 2019 r. nakładem wydawnictwa PWN ukazała się książka dra Pawła Sekuły 
„Likwidatorzy Czarnobyla. Nieznane historie” podejmująca temat buntu 
uczestników likwidacji skutków katastrofy latem 1986 r. Sekuła przybliża 
społeczność likwidatorów, warunki bytowe i życie codzienne w 
czarnobylskiej zonie (strefie wykluczenia) poprzez ustne relacje 
mieszkańców Łotwy, którzy uczestniczyli w minimalizacji skutków 
katastrofy, i ich rodzin.

Podczas spotkania opowie o katastrofie w Czarnobylskiej Elektrowni 
Jądrowej oraz jej długofalowych konsekwencjach.
Spotkaniu będzie towarzyszyła wystawa fotografii „Oko w oko z 
Czarnobylem” autorstwa Marcina Jaworskiego.

Wstęp wolny

12 marca godz. 17.00
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku, 
Sala Kameralna ul. Warszawska 11/13