REKLAMA

W lipcu 2020 roku, we wszystkie niedziele, pracownicy Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych porządkują tereny w centrum Włocławka, położone poza pasami drogowymi. Chodzi o m.in. o parki, skwery i place – będące własnością Gminy Miasto Włocławek.

Interwencyjne prace porządkowe są prowadzone przed południem, tj. od godz. 7.00 do godz. 11.00.

Najbliższe sprzątanie: 12 lipca, kolejne: 19 i 26 lipca 2020 roku.