REKLAMA

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji rozpoczynają kolejną inwestycję. Modernizowane będą magistrale wodociągowe znajdujące się w ul. POW, Dziewińskiej i w placu Wolności – informuje spółka na swojej stronie internetowej.

Zadanie będzie realizowane w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wykonawcą inwestycji zostało konsorcjum firm: Firma Handlowo-Usługowa Instbud Stanisław Boguta Sp. J (Lider) oraz Instbud Sp. z o.o. (Partner), obie z siedzibą w Nieznanowicach koło Gdowa, z którym na początku lipca br. zarząd spółki podpisał umowę. Wartość zadania wynosi około 3,6 mln zł netto, a zakończenie jego realizacji planowane jest na luty 2021 r.

Wykonawca zaprojektuje i wykona roboty budowlano-montażowe dotyczących modernizacji i przebudowy istniejących magistral  wodociągowych wraz z odcinkami sieci rozdzielczej, przyłączami i połączeniami oraz przebudową i wymianą armatury i węzłów wodociągowych.

Pełna informacja na ten temat: https://mpwik.wloclawek.pl/news,magistrale_jak_nowe__,32.html