REKLAMA

W najbliższych dniach na klatkach schodowych i podwórkach śródmiejskich
kamienic będzie można spotkać Marię Nowakowską, fotografkę, pasjonatkę
architektury i sztuki z Łodzi, autorkę projektu ”Maria od detalu – dziedzictwo okiem
Marii Nowakowskiej”, która na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa będzie
fotografowała detale architektoniczne w obszarze rewitalizacji. To jeden z
elementów projektu „Wzorcowa rewitalizacja”, w którym udział bierze samorząd
Włocławka.
Mimo, iż Pani Maria dysponuje dużą wiedzą na temat włocławskiego detalu,
zachęcamy właścicieli, administratorów i mieszkańców do podzielenia się z naszym
gościem informacjami na temat charakterystycznych rozet, faset, maszkaronów czy
witraży, które znajdują się w znanych Państwu zakamarkach śródmiejskich kamienic.
Uprzejmie prosimy również o umożliwienie, w razie potrzeby, dostępu do części
wspólnych nieruchomości, czyli podwórek czy klatek schodowych.
Na bazie wykonanych fotografii zostanie przygotowany cykl działań edukacyjno-
kulturalnych, w tym m.in. program animacji dla dzieci, warsztaty, gry terenowe i
inne przedsięwzięcia, do których już  niebawem zaprosimy mieszkańców
Śródmieścia, i nie tylko, w każdym wieku.
Z Panią Marią można skontaktować się za pośrednictwem
strony  www.facebook.com/mariaoddetalu  lub bezpośrednio w trakcie jej wizyty we
Włocławku w dniach 9-12.08 i 23-26.08. Z góry dziękujemy za Państwa
zaangażowanie i wsparcie!