REKLAMA

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zwróciło się do nauczycieli z prośbą o wypełnienie aktywnej ankiety pn. „Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i infrastrukturę sieciową”, zamieszczonej w Systemie Informacji Oświatowej.

Wyniki ankiety są kluczowe dla Ministerstwa Edukacji Narodowej, ponieważ będą stanowiły podstawę do oceny potrzeb szkół w zakresie infrastruktury sieciowej oraz wyposażenia w pomoce dydaktyczne.

Ankieta będzie dostępna do 31 grudnia 2020 r.