REKLAMA

Został rozstrzygnięty konkurs ofert, w wyniku którego wyłoniono realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Włocławek” w 2020 r.

Zadanie będzie realizował Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. we Włocławku. Wybór został dokonany na podstawie wskazania oferty przez Komisję Konkursową powołaną przez Prezydenta Włocławka, zgodnie z jej protokołem z dnia 24 lipca 2020 r.

Zarządzenie Nr 269/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert i wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Włocławek” w 2020 r. jest opublikowane: http://www.bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-2692020-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-10-sierpnia-2020-r-w-sprawie-rozstrzygniecia-konkursu-ofert-i-wyboru-realizatora-programu-polityki-zdrowotnej-pn-program-profilakt/