REKLAMA

Kto poprowadzi kawiarnię obywatelską „Śródmieście Cafe” w 2020 roku? Rozpoczął się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego – „Prowadzenie kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 we Włocławku”.

Zadanie, prowadzone w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata  2018 – 2028, realizowane będzie w terminie nie wcześniej niż od 01 lutego do 31 grudnia 2020 roku.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych zgodnie z art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz.688), które prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem, których siedziba mieści się na terenie Gminy Miasto Włocławek oraz działających minimum rok. 

Termin składania ofert upływa 15 stycznia 2020.

http://rewitalizacja.wloclawek.eu/news,kto_poprowadzi_kawiarnie_obywatelska_srodmiescie_cafe_w_roku__,774.html