REKLAMA

W dniu 10 grudnia 2020 r. w formie on-line odbyło się inauguracyjne posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele włocławskich organizacji pozarządowych (9 osób wyłonionych w wyborach), trzech przedstawicieli Rady Miejskiej Włocławka oraz trzech reprezentantów Prezydenta Włocławka. Łącznie 15 osób.

Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta, współpraca z organizacjami pozarządowymi, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych. Te zadania określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kadencja Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego trwa 3 lata.

Skład Rady jest opublikowany: https://cop.wloclawek.pl/2020/12/miejska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego-v-kadencji/