REKLAMA

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy opublikowało listę organów prowadzących wraz z wykazem placówek zaakceptowanych do wsparcia finansowego w ramach realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2021, wraz z wysokościami kwot tego wsparcia.

W wykazie szkół są obecne placówki, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek, są to: Szkoła Podstawowa nr 10 – kwota 12 000 zł, III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej – 12 000 zł, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna 4 000 zł.

Dofinansowanie zostało też przyznane placówkom przedszkolnym z Włocławka, a beneficjentami są: Przedszkole Publiczne nr 30, Przedszkole Publiczne nr 8 z oddziałami integracyjnymi, Przedszkole Publiczne nr 12, Przedszkole Publiczne nr 13. Kwoty wsparcia dla każdej z tych placówek wynoszą 3 000,00 zł.

Pełna informacja oraz listy placówek: http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?page=10384