REKLAMA

Dziś, 2 sierpnia br. o godz. 12.00 w Filii nr 10 MBP przy ul. Kościelnej 2 we Włocławku
odbędzie się otwarcie wystawy „Mielęcin, Michelin. Szkice z dziejów osiedla i okolicy”.
Książka Zbigniewa Jankowskiego „Mielęcin, Michelin. Szkice z dziejów osiedla i
okolicy” stała się pretekstem do stworzenia wystawy plenerowej, przedstawiającej
historię pierwszych miejscowości, dawnych majątków i wiosek, od których wzięło
początek obecne osiedle Michelin. Bogato ilustrowana wystawa ma zachęcić
mieszkańców do pogłębiania swojej wiedzy o historii regionu.
Wstęp wolny.