REKLAMA

Osoby, które w czasie epidemii koronawirusa nie miały możliwości złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, mogą otrzymać świadczenie z mocą wsteczną – informuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Należy jednak pamiętać, że aby skorzystać z tej możliwości, trzeba złożyć wniosek nie później, niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (nie wcześniej niż od 20.03.2020 r.).

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną został wprowadzony szczególny tryb ubiegania się o dodatek mieszkaniowy. Chodzi o to, by osoby, które obecnie złożą wniosek, mogły otrzymać wsparcie z mocą wsteczną. Tryb ten został uregulowany w art. 15zzzib ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.  z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

Dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną można otrzymać pod warunkiem dołączenia do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego klauzuli, ze wskazaniem okresu, za który ma być przyznany dodatek mieszkaniowy. Poza możliwością przyznania dodatku z mocą wsteczną, wszystkie inne warunki jego przyznawania pozostają bez zmian.

Informacja na ten temat, wraz z plikiem do pobrania – klauzulą w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną: http://mopr.wloclawek.pl/?cid=2619