REKLAMA

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku rozpoczął realizację projektu door
– to – door. Jego celem jest świadczenie bezpłatnych usług transportowych dorosłym
mieszkańcom Włocławka, którzy mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się
(są to np. osoby poruszające się o kulach, niewidome, słabowidzące, osoby w wieku
senioralnym 60+).
Zapotrzebowanie na przewóz można zgłaszać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie
przy ul. Ogniowej 8/10.