REKLAMA

Projekt „Aktywność to przyszłość – II edycja” realizowany jest przez Gminę Miasto Włocławek/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych SUKCES.

Do szkoleń realizowanych w II edycji przystąpiło łącznie 14 uczestników, z czego 7 uczestników realizuje kurs „Pracownik gospodarczy”, a 7 uczestników realizuje „Pracownik gospodarczy z uprawnieniami elektrycznymi SEP DO 1KV”. Zakończenie szkoleń zaplanowane jest na 28 sierpnia br.

Równolegle w ramach oferowanego wsparcia w projekcie realizowane jest indywidualne poradnictwo psychologiczne, w ramach którego uczestnicy projektu uzyskali profesjonalną pomoc w radzeniu sobie z problemami, których doświadczają na co dzień. Kontynuowane są także zajęcia grup samopomocowych, gdzie uczestnicy projektu omawiają ważne dla nich tematy, wymieniają doświadczenia i informacje, uzyskują wzajemne wsparcie i pomoc.

Uczestnicy projektu wraz z osobami z ich otoczenia biorą też udział w inicjatywach integracyjnych prowadzonych przez animatorów lokalnych.

Warto dodać, że od września do grudnia 2020r. 14 osób będzie realizowało 4 miesięczny staż zawodowy u wybranych pracodawców.

Pełna informacja na ten temat: http://mopr.wloclawek.pl/?cid=2626