REKLAMA

Kto może zostać rodziną zastępczą? Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka mogą utworzyć małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, oczywiście po spełnieniu określonych warunków i ukończeniu szkolenia dla kandydatów na rodzinę zastępczą.

Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe trwa 65 godz., w tym 10 godz. to praktyka w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w zawodowej rodzinie zastępczej. Osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej są także objęte pomocą i wsparciem Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Osoby zainteresowane rodzicielstwem zastępczym mogą kontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie – Zespołem ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej, ul. Ogniowa 8/10 – 87-800 Włocławek, tel. 54 423 23 52, e- mail; piecza.zastepcza@mopr.wloclawek.pl

Pełna informacja na ten temat: http://bip.mopr.wloclawek.pl/artykul/27/389/miejski-osrodek-pomocy-rodzinie-we-wloclawku-poszukuje-kandydatow-do-pelnienia-funkcji-rodziny-zastepczej