REKLAMA

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej otrzymało certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. To oznacza zdecydowaną poprawę w zarządzaniu procesami w spółce, lepszą jakość obsługi klientów i oszczędności. Certyfikat jest sukcesem całej załogi MPEC.

Audyt przeprowadził Brytyjsko-Polski Instytut Certyfikacji (BPIC Sp. z o.o.), akredytowana jednostka certyfikacyjna systemów zarządzania oraz wyłączny przedstawiciel jednej z największych takich jednostek na świecie, francuskiej firmy AFNOR.

Procesem certyfikacji objętych zostało dziewięć procesów, w tym sześć procesów głównych i trzy procesy wsparcia. W szczególności chodzi o wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła; wykonywanie badań laboratoryjnych wody, ścieków, paliw, spalin i odpadów energetycznych. To kluczowe obszary z punktu widzenia funkcjonowania spółki. Osiągnięcie zgodności systemu zarządzania z wymaganiami normy ISO umożliwi m.in. usystematyzowanie podstawowych obszarów działalności, zwiększenie skuteczności realizacji celów i usprawnienie systemu decyzyjnego. Dzięki certyfikacji poprawi się przepływ informacji, obniżone zostaną koszty działalności spółki oraz usprawnienia identyfikacja zagrożeń i ich skutków, a także możliwość zarządzania ryzykiem. To wszystko sprawi, ze klienci MPEC będą bardziej zadowoleni z usług.

Uzyskanie certyfikatu nie byłoby możliwe bez profesjonalizmu i zaangażowania
wszystkich pracowników spółki MPEC, co zostało podkreślone w sposób szczególny w
raporcie z audytu.

W przyszłym roku (2020) Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przystąpi do
procesu wdrażania systemu zarządzania środowiskiem, zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001. To umożliwi szybkie wykrywanie i usuwanie nieprawidłowości, zwiększy zdolność do zapobiegania procesom, które mogłyby negatywnie oddziaływać na środowisko, zapewni mniejsze zużycie energii, umożliwi zredukowanie wytwarzanych zanieczyszczeń i odpadów oraz kosztów ich utylizacji, a także zmniejszenie opłat środowiskowych.