REKLAMA

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. we Włocławku informuje, że w czwartek tj. 17 grudnia 2020 r. od godziny 14.00 będzie nieczynny telefon stacjonarny do Przychodni Nr 2 przy ul. Wienieckiej 34a. Do Przychodni będzie można dodzwonić się tylko na numer komórkowy: 501 332 854.

Jednocześnie MZOZ Sp. z o.o. informuje, że od poniedziałku 21 grudnia 2020 r. ulegną zmianie numery telefonów stacjonarnych do niżej wymienionych Przychodni:

  • Przychodnia Nr 2 przy ul. Wienieckiej 34a – nowy numer telefonu: 54 306 62 00.
  • Praktyka Lekarza Rodzinnego przy ul. Grodzkiej 2i – nowy numer telefonu: 54 306 62 00.
  • Praktyka Lekarza Rodzinnego przy ul. Płockiej 127 – nowy numer telefonu: 54 306 62 00.