REKLAMA

Ruszył nabór do VI kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki.
Członkami Rady mogą zostać uczniowie, którzy urodzili się między 1 października 2000 r. a 1 października 2008 r. Rada będzie składała się z 32 członków (po dwóch z każdego województwa).
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wystartowal-nabor-do-rady-dzieci-i-mlodziezy–zgloszenia-trwaja-do-15-pazdziernika. Należy przedstawić w nim swoją wizję działalności Rady, a następnie przesłać skan wraz z wymaganym życiorysem na adres: naborRDIM@mein.gov.pl .
Nadesłane kandydatury będą oceniane na podstawie przesłanych zgłoszeń, w szczególności uzasadnienia przygotowanego przez kandydata, a także informacji dotyczących spełniania następujących kryteriów: zaangażowania w wolontariat, zaangażowania w działalność społeczną oraz życie społeczności lokalnych i życie publiczne, osiągane wyniki w nauce
Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej działa od 2016 roku. Do głównych zadań Rady należy wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej oświata i wychowanie, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian, w tym propozycji rozwiązań. Kadencja Rady trwa rok.
Informacja opublikowana jest pod adresem: http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?page=10367 .