REKLAMA

Komendant Straży Miejskiej we Włocławku ogłosił konkurs na wolne stanowiska urzędnicze – strażnika miejskiego, w ilości 4 etatów.

Osoby zainteresowane pracą w jednostce Straży Miejskiej mogą, poprzez Biuletyn Informacji Publicznej na stronie Straży Miejskiej, zapoznać się z wymaganiami, których spełnienie będzie umożliwiało złożenie dokumentów aplikacyjnych oraz wykazem niezbędnych dokumentów. 

Niezbędne wymagania to między innymi: obywatelstwo polskie, ukończone 21 lat, korzystanie w pełni z praw publicznych, wykształcenie co najmniej średnie, nienaganna opinia,  pełna sprawność pod względem fizycznym i psychicznym, niekaralność sądowa oraz uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Ponadto duże znaczenie mają inne uwarunkowania oraz cechy charakterologiczne. Mile widziane jest doświadczenie w pracy na podobny stanowisku, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, zdecydowanie oraz samodzielność w działaniu, komunikatywność, dyspozycyjność, posiadanie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień przydatnych w pracy strażnika miejskiego. 

Komplet dokumentów aplikacyjnych z właściwymi dopiskami, należy składać osobiście w sekretariacie Straży Miejskiej w godz. od 8:00 do 14:00, lub pocztą na adres: Straż Miejska ul. Bojańczyka 11/13, 87-800 Włocławek w terminie do 23 października 2019 roku do godz. 14:00. 

 Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 29 – 30-10-2019 roku. 

Wszystkich chętnych do pracy w charakterze strażnika miejskiego, czujących powołanie do pełnienia służebnej roli wobec społeczności lokalnej,  serdecznie zapraszam do siedziby Straży Miejskiej.