REKLAMA

Najskuteczniejsi i najbardziej zaangażowani specjaliści terapii zajęciowej zostaną w 2022 roku po raz czwarty uhonorowani specjalnymi nagrodami zarządu województwa. Kandydatów, w terminie do 10 czerwca mogą zgłaszać podmioty prowadzące placówki integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz organizacje pozarządowe i instytucje pomocowe kościołów i związków wyznaniowych.

Warto dodać, że terapia zajęciowa to forma rehabilitacji adresowana do osób niepełnosprawnych i seniorów polegająca na angażowaniu pacjenta w różne aktywności z dziedziny zajęć psychoruchowych. Jest powszechnie wykorzystywana m.in. w warsztatach terapii zajęciowej i domach pomocy społecznej.

Pełna informacja na ten temat: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/38634-wyroznimy-najlepszych-terapeutow-zajeciowych-3