REKLAMA

23 czerwca 2022r. o godz. 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku odbędzie się wręczenie stypendium Prezydenta Miasta Włocławek dla uzdolnionych uczniów.

Komisja powołana zarządzeniem Prezydenta Włocławka na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2022r. dokonała analizy formalnej wniosków złożonych przez dyrektorów włocławskich szkół i zarekomendowała Prezydentowi do zaakceptowania.

Stypendium otrzyma 14 uczniów (7 ze szkół podstawowych i 7 ze szkół ponadpodstawowych). Wysokość stypendium wynosi 1500 zł jednorazowo.

Ponadto odbędzie się również wręczenie nagród i wyróżnień tegorocznej XII Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Przyznano: 6 wyróżnień w kategorii „Ósemka”, 2 wyróżnienia w kategorii „Grupa”, 5 nagród dla uczniów w kategorii „Ósemeczki” oraz tytuł Laureata 8 uczniom w kategorii „Ósemka”. Spośród 8 Laureatów wybrano 1 Najwspanialszą, która reprezentowała nasze miasto w Warszawie.