REKLAMA

10 grudnia 2019 roku o godz. 16.00 w budynku dydaktycznym Państwowej Uczelni Zawodowej przy ul. Mechaników 3 nastąpi finał konkursu „Wiedzy z rachunkowości” dla uczniów szkół średnich o profilu ekonomicznym.

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań młodzieży problematyką rachunkowości i finansów jednostek gospodarczych, pogłębianiem wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości oraz zachęcanie uczniów do dalszego kształcenia się w tym kierunku. 

Organizatorami konkursu są: Zakład Finansów i Rachunkowości PUZ we Włocławku oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy we Włocławku.

Informacja na ten temat jest opublikowana: https://www.pwsz.wloclawek.pl/8-aktualnosci/1735-konkurs-wiedzy-z-rachunkowosci