REKLAMA

Mają bardzo dobre oceny na świadectwie, wygrywają konkursy, biorą udział w olimpiadach. 202 uczniów szkół podstawowych i
346 liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych otrzyma w tym roku
stypendia w ramach marszałkowskiego programu edukacyjnego Prymus Pomorza i
Kujaw. Do najlepszych, w tym również do uczniów włocławskich szkół, trafi łącznie
blisko 1,5 mln złotych.
Marszałkowskie wsparcie skierowane jest do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych
oraz uczniów liceów, techników i szkół branżowych województwa kujawsko-
pomorskiego, uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych,
języków obcych, matematyki oraz przedsiębiorczości.
W roku szkolnym 2021/2022 wsparcie trafi do 548 młodych ludzi. Otrzymają oni
stypendia na okres 10 miesięcy, maksymalna łączna kwota wsparcia to 5 tysięcy złotych,
czyli 500 złotych miesięcznie (wysokość zależy od pozycji ucznia na liście rankingowej
oraz rodzaju szkoły, w jakiej uczeń pobiera naukę). Pieniądze będą wypłacane w dwóch
transzach.