REKLAMA

Fundacja Anwil ogłosiła wyniki kolejnej, już szóstej edycji programu edukacyjnego “Uczę się z ANWILEM”.
Wśród nagrodzonych projektów, jedenaście to projekty jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek. Przedszkola i szkoły poprzez zaproponowane do realizacji projekty postawiły sobie za cel popularyzację nauk ścisłych wśród dzieci i młodzieży przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i innowacyjnych metod.

Fundacja poinformowała, że podczas trzyetapowej weryfikacji wniosków pod uwagę brane były takie kryteria jak: oryginalność projektu, wyróżniającego się atrakcyjnością oraz innowacyjnością działań w odniesieniu do grupy odbiorców, jakość koncepcji (w tym forma realizacji, harmonogram, kosztorys, promocja i komunikacja działań projektu), a także zaangażowanie do współpracy lokalnych grup społecznych i instytucji. Łącznie przedszkola i szkoły publiczne otrzymają 103.129,99 zł

Granty przyznano następującym jednostkom oświatowym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek:

Przedszkole Publiczne nr 9 we Włocławku – Chemia, matematyka i fizyka w kosmiczną podróż zabiera smyka – kwota grantu 5 000,00 zł

Zespół Szkół Chemicznych we Włocławku – Chemia da się lubić – kwota grantu 13 000,00 zł

Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku – Od elektryka do automatyka – 3.0 – kwota grantu 19 560,00 zł

Przedszkole Publiczne nr 12 we Włocławku – Od przedszkolaka do naukowca – kwota grantu 5 000,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 18 we Włocławku – Kodowanie, programowanie i arytmetyka z robotami Photon – kwota grantu 8 000,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 11 we Włocławku – Ozoboty na lekcje! – kwota grantu 8 000,00 zł

III LO im. Marii Konopnickiej we Włocławku – Eksperymenty z przedmiotów przyrodniczych przeprowadzane i analizowane z użyciem cyfrowych metod pomiarowych – kwota grantu 18 569,99 zł

Przedszkole Publiczne nr 16 we Włocławku – Tajemnicza matematyka – kwota grantu 5 000,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi we Włocławku – W świecie chemii i fizyki – naukowe poznawanie świata – kwota grantu 8 000,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 10 we Włocławku – Nasza przygoda z pasjonującym światem nauk ścisłych – kwota grantu 8 000,00 zł

Przedszkole Publiczne nr 22 we Włocławku – Od przedszkolaka do matdzieciaka – kwota grantu 5 000,00 zł.