REKLAMA

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu wyłonił wykonawcę, który przeprowadzi remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno – asfaltowymi. Chodzi o naprawy w trybie awaryjnym, które będą wykonywane na gorąco przy użyciu recyklera.

Realizatorem prac będzie spółka XDrog, za kwotę brutto 88 560,00 zł. Ustalony w specyfikacji termin wykonania zamówienia to 15.03.2023 r.

Szczegóły tego postępowania: https://mzidit.bipgov.net/przetarg,zp25332023_-remonty_czastkowe_nawierzchni_bitumicznych_mieszankami_mineralnoasfaltowymi_na_goraco-ii_zapytanie,76.html