REKLAMA

W dniu 15.11.2021r. rozpoczną się prace remontowe nawierzchni jezdni na ul. Lipnowskiej oraz na Moście im. Marszałka Edwarda Śmigłego – Rydza. Zadania zostały zlecone F.I.D. DROGTOM w ramach umowy utrzymaniowej – poinformował Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku.

Na ul. Lipnowskiej zaplanowano 3 łaty bitumiczne na łącznej powierzchni 1609,5 m2, na Moście im. Marszałka Edwarda Śmigłego – Rydza zaplanowano 2 łaty bitumiczne na łącznej powierzchni 224,8 m2.

Termin zakończenia remontu to 03.12.2021r. Podczas prac remontowych mogą występować utrudnienia w ruchu drogowym.